Διαχείριση ποιότητας

Πληροφορίες σχετικά με την πιστοποίηση σύμφωνα με ιδιωτικά, εθνικά και διεθνή πρότυπα ή προδιαγραφές.

Διαχείριση Έργων

Πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση εθνικών και ευρωπαϊκών έργων

Η INSILICO CONSULTING ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΏΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ»