Ανθρώπινο δυναμικό

Τα στελέχη της Ιnsilico διαθέτουν σημαντική εξειδίκευση, υψηλό μορφωτικό επίπεδο και πρωτοποριακή σκέψη, προσόντα που οδηγούν στην επιλογή της πλέον κατάλληλης μεθοδολογικής προσέγγισης για κάθε έργο. Τα στελέχη της insilico πιστεύουν στη μοναδικότητα κάθε επιχείρησης και έργου και εστιάζουν στις ιδιαιτερότητές του.

Σύντομα Βιογραφικά Σημειώματα των Εταίρων

Η Κωνσταντίνα Τσιάπαλη, έλαβε το δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΕΜΠ το 1995 και το Μεταπτυχιακό δίπλωμα από τα Τεχνοοικονομικά Συστήματα Διοίκησης και Διαχείρισης Πληροφοριών και Συστημάτων από το ΕΜΠ, Παν. Αθηνών και Παν. Πειραιώς το 2001. Είναι Διαχειρίστρια της εταιρείας insilico consulting ltd. και Υπεύθυνη για τη Διαχείριση Έργων. Εργάστηκε από το 2000 έως και το 2006 ως Διευθύνουσα Σύμβουλος στην εταιρεία Global Digital Technologies SA (εταιρεία υψηλής Τεχνολογίας στις τηλεπικοινωνίες). Το διάστημα 2006 έως και 2008, εργάστηκε σαν εξωτερική συνεργάτης, στο Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά (μονάδα corallia) ως υπεύθυνη διαχείρισης του Έργου «Φάση 1 – Ενίσχυση της Μικροηλεκτρονικής στην Ελλάδα). Παράλληλα έχει ασχοληθεί με τη Σύνταξη και Διαχείριση Επιχειρηματικών Σχεδίων τόσο στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Νόμου, όσο και στα πλαίσια άλλων εθνικών επενδυτικών προγραμμάτων.

Η Αγγελική Παπάζογλου έλαβε το δίπλωμα Χημικού Μηχανικού Ε.Μ.Π. το 1995 και το MSc in Engineering Business Management από το Warwick University, το 1996. Είναι Διαχειρίστρια της εταιρείας insilico consulting ltd. και Υπεύθυνη Έργων Ποιότητας. Εργάζεται ως Σύμβουλος Ποιότητας από το 1998 έως και σήμερα, έχοντας αναπτύξει πληθώρα Διαχειριστικών Συστημάτων για την Ποιότητα και το Περιβάλλον σε εταιρείες διαφόρων κλάδων της μεταποίησης, του εμπορίου και της παροχής υπηρεσιών, καλύπτοντας ένα ευρύτατο φάσμα εφαρμογών. Παράλληλα έχει ασχοληθεί με τη Σύνταξη και Διαχείριση Επιχειρηματικών Σχεδίων τόσο στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Νόμου, όσο και στα πλαίσια άλλων εθνικών επενδυτικών προγραμμάτων.