Ενδεικτικός κατάλογος έργων

Τα έργα της εταιρείας που έχουν εκτελεστεί ή/και βρίσκονται σε εξέλιξη έως σήμερα διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες, οι οποίες παρουσιάζονται παρακάτω:

Έργα Διαχείρισης Επιχειρηματικών Σχεδίων

 • Συντονισμός της Ένωσης Ελληνικής Βιομηχανίας Ημιαγωγών κατά τη διαδικασία υποβολής της πρότασης ενίσχυσης των εταιρειών – μελών της στο πρόγραμμα Φάση ΙΙ – Ενίσχυση Ελληνικών Τεχνολογικών και Συνεργατικών Σχηματισμών στη Μικροηλεκτρονική, συνολικού προϋπολογισμού 90.406.744,00€.
 • Υποστήριξη για την ένταξη της Ένωσης Ελληνικής Βιομηχανίας Ημιαγωγών στις ευεργετικές διατάξεις του προγράμματος Φάση ΙΙ – Ενίσχυση Ελληνικών Τεχνολογικών και Συνεργατικών Σχηματισμών στη Μικροηλεκτρονική, συνολικού προϋπολογισμού 266.500€.
 • Υποστήριξη για την ένταξη πέντε (5) εταιρειών – μελών της Ένωσης Ελληνικής Βιομηχανίας Ημιαγωγών στη συνολική πρόταση της ένωσης στο πρόγραμμα Φάση ΙΙ – Ενίσχυση Ελληνικών Τεχνολογικών και Συνεργατικών Σχηματισμών στη Μικροηλεκτρονική, συνολικού προϋπολογισμού 9.264.940€.
 • Διοικητική Διαχείριση δύο συνεργατικών ερευνητικών προγραμμάτων, συνολικού προϋπολογισμού 12.000.000€ περίπου και διάρκειας 36 και 38 μήνες αντίστοιχα.
 • Διοικητική υποστήριξη επιχειρήσεων για τη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 5.000.000€.

Ακολουθεί ενδεικτικός πίνακας με τους πελάτες της εταιρείας:

 • ΕΝΕΒΗ (Ένωση Ελληνικής Βιομηχανίας Ημιαγωγών)
 • ΘΕΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΑΕΒΕ
 • ΠΡΙΣΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ABEE
 • inAccess Networks AEBE
 • INTRAΚOM Α.Ε. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ SA
 • GDT AE
 • FASMETRICS ViSS ΕΠΕ
 • MICREL ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Α.Ε.
 • Micro 2 GEN (ΜΙΚΡΟ-ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟ-ΡΟΗΣ ΓΙΑ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ & ΜΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Ε.Ε)
 • ALMA TECHNOLOGIES SA
 • 4PLUS AEBE
 • ΡΕΙΜΕΤΡΙΞ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
 • ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΈΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" – ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
 • ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & Η/Υ,ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 • ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ,ΤΜ. ΗΛΕΚΤΡ. ΜΗΧ.&ΤΕΧΝΟΛ.ΥΠΟΛ., ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
 • ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ,ΣΧΟΛΗ ΕΦ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
 • ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ,ΤΜ. ΗΛ. ΜΗΧ.&ΜΗΧ. Η/Υ, ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
 • ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ
 • ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (ΕΑΧ), ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
 • ΕΡΕΥΝΗΤΙΚO ΚEΝΤΡΟ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΕΜΙΓΚ"

Έργα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διαχειριστικών Συστημάτων

Η εταιρεία, μέσω των στελεχών της διαθέτει σημαντική εμπειρία 10 και πλέον χρόνων σε έργα σχεδιασμού, ανάπτυξης και εφαρμογής Διαχειριστικών Συστημάτων Ποιότητας, Ασφάλειας Τροφίμων, Περιβάλλοντος & Υγιεινής & Ασφάλειας με βάση διεθνή πρότυπα ποιότητας.

Ενδεικτικό πελατολόγιο της εταιρείας:

 • Medcare Shipping SA , Shipping Company operating Tanker & Bulk Carrier Ships,  (ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO 1801:2007)
 • SANLEV AE, Διέλαση & Ηλεκτροστατική Βαφή Προϊόντων Αλουμινίου (ISO 9001:2008, ISO 14001:2004)
 • WOODAL – ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΠΕ, Ηλεκτροστατική Βαφή Προϊόντων Αλουμινίου (ISO 9001:2008, ISO 14001:2004)
 • ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΠΕ Κατασκευή & Εμπορία Συστημάτων Ηλεκτροστατικής Βαφής (ISO 9001:2008, ISO 14001:2004)
 • ALUMINCO AE, Διέλαση & Ηλεκτροστατική Βαφή Προϊόντων Αλουμινίου (EMAS, ISO 14001:2004)
 • MAGIC FRESH A.E., Γενικοί Καθαρισμοί Κτιρίων (ISO 9001: 2008, ISO 14001:2004, ISO 1801:2007)
 • ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΔΑΚΗ Α.Ε., Μηχανουργείο (ISO 9001:2008)
 • ΕΜΦΑΣΗ ΕΠΕ, Εγκατάσταση Συστημάτων Αλουμινίου (ISO 9001:2008)
 • Μ. & Α ΛΥΓΝΟΣ ΕΠΕ, Εγκατάσταση Συστημάτων Αλουμινίου (ISO 9001:2008)
 • BALKAN AE, Εμπορία προϊόντων και εξοπλισμού κατεργασίας αλουμινίου (ISO 9001:2008)
 • ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΦΥΤΡΑΚΗ ΑΕ, Εκδόσεις, Εμπορία & Διανομή Βιβλίων (ISO 9001:2008)
 • PANCLEAN AE, Γενικοί Καθαρισμοί Κτιρίων (ISO 9001: 2008)
 • MAGICΑ FOYRKA EΠΕ, Γενικοί Καθαρισμοί Κτιρίων (ISO 9001: 2008)
 • ΤΕCOM AE, Εμπορία Επίπλων Γραφείου (ISO 9001:2008)
 • ΣΚΡΕΚΑΣ ΗΛΙΑΣ, Αποθήκευση & Διανομή Προϊόντων Κατάψυξης (ISO 22000: 2005)
 • ΚΕΚ ΝΕΟ (ISO 9001:2008)
 • ΚΕΚ ΕΡΕΥΝΑ (ISO 9001:2008)
 • ΚΕΚ artEMIS (ISO 9001:2008)
 • CLIMA SOLUTION, Εμπορία & Τεχνική Υποστήριξη Συστημάτων Κλιματισμού (ISO 9001: 2008)
 • TBS, Εμπορία & Τεχνική Υποστήριξη Η/Υ(ISO 9001:2008)
 • InAccess Networks ΑΕΒΕ, Εταιρεία Υψηλής Τεχνολογίας (ISO 9001:2008)
 • Global Digital Technologies ΑΕ, Εταιρεία Υψηλής Τεχνολογίας (ISO 9001:2008)
 • ΥΙΟΙ Κ. ΚΑΠΠΑΤΟΥ Ο.Ε., Βιομ. Κορδελοποιίας (ISO 9001:2008)
 • ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗΣ ΜΟΝΩΤΙΚΑ Ε..Π.Ε, Εμπορία Μονωτικών Υλικών (ISO 9001: 2008)
 • ΚΟΡΕ AE, Εμφιάλωση Ελαίων (HACCP, ISO 1416)
 • Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΗΣ - Α. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ Ε.Π.Ε. Γενικές Επισκευές Πλοίων (ISO 9002:1994)
 • COMPUTER SOCIETY, Εμπορία & Τεχνική Υποστήριξη Η/Υ (ISO 9002: 1994) Analogies SA Alma Technologies SA