Εταιρικές αξίες

Η Insilico ορίζει την ποιότητα ως τη δυνατότητα υπέρβασης των απαιτήσεων και προσδοκιών των πελατών και συνεργατών της. Η Πολιτική Ποιότητας της εταιρείας, βασίζεται στις αρχές και τις αξίες της, που είναι καθοριστικής σημασίας για την επίτευξη των στόχων της.

Οι εταιρικές αξίες της Insilico Consulting:

Ακεραιότητα:

 • Επικοινωνία με άμεσο και ανοιχτό τρόπο
 • Συμπεριφορά με διαφάνεια και αξιοπιστία
 • Ηθικές επιχειρηματικές πρακτικές

Συνεχής Βελτίωση

 • Ενθάρρυνση της πρωτοβουλίας στην εφαρμογή νέων ιδεών
 • Πίστη στην οργάνωση που μαθαίνει
 • Δεν εφησυχάζουμε με την επιτυχία
 • Πίστη στο ότι μαθαίνουμε από τα λάθη και τις επιτυχίες

Αξία στον πελάτη

 • Quality + Technology = Excellence
 • Πρόβλεψη και ικανοποίηση των αναγκών των πελατών
 • Παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών.
 • Παροχή πρωτοποριακών λύσεων που δημιουργούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

Γνώση

 • Επένδυση στη γνώση
 • Διεύρυνση του γνωστικού κεφαλαίου της εταιρείας
 • Λήψη πρωτοβουλιών για την απόκτηση και διάχυση της γνώσης

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

 • Προτεραιότητα στην ασφάλεια της εργασίας
 • Σεβασμός στους συνεργάτες
 • Λειτουργία σαν ενεργό κύτταρο της κοινωνίας
 • Δέσμευση με τη βιώσιμη ανάπτυξη