Σχεδιασμός Διαχειριστικών Συστημάτων

Σε ένα διεθνές οικονομικό περιβάλλον, που χαρακτηρίζεται από την αλλαγή νοοτροπίας των πελατών, οι οποίοι πλέον αποδίδουν μεγάλη σημασία στην ποιότητα και στην αξιοπιστία των προϊόντων, την αλματώδη αύξηση του ανταγωνισμού, την ευκολία διακίνησης των προϊόντων ανάμεσα στις χώρες, αυξάνεται συνεχώς η ανάγκη για προϊόντα και υπηρεσίες ανταγωνιστικά και διασφαλισμένα ποιοτικά. Σε ένα τέτοιο ανταγωνιστικό περιβάλλον είναι ξεκάθαρο ότι η επιτυχία μιας εταιρείας εξαρτάται από τη συστηματική προσήλωση στην συνεχή ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών της και τη βελτίωση της εσωτερικής λειτουργικής οργάνωσης της.

Η Insilico Consulting ΕΠΕ, μέσω των ιδρυτών της, διατηρεί μακροχρόνια εμπειρία στο Σχεδιασμό, Ανάπτυξη, Τεκμηρίωση και Εγκατάσταση Διαχειριστικών Συστημάτων, σύμφωνα με τα ισχύοντα διαχειριστικά πρότυπα:

 • ISO 9001:2008 - Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας
 • ISO 14001:2004 - Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
 • ISO 22000:2005 (HACCP) - Συστήματα Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων - Ανάλυση Κίνδυνων και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου (HACCP)
 • OHSAS 18001:2007 - Συστήματα Διαχείρισης της Υγείας και της Ασφάλειας στην Εργασία
 • ISO 27001:2005 - Συστήματα Ασφαλούς Διαχείρισης Πληροφοριών
 • ISO 13485:2003 - Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας - Προϊόντα για Ιατρική Χρήση
 • ISO 1435:2009 – Υπηρεσίες Επικοινωνίας – Απαιτήσεις για Παρόχους
 • ISO 1429: 2008 – Διαχειριστική Επάρκεια Οργανισμών για την Υλοποίηση Έργων Δημόσιου Χαρακτήρα
 • ISO 17025:2005 - Συστήματα Διαχείρισης για Εργαστήρια Δοκιμών και Διακριβώσεων

Γιατί να συνεργαστώ με την insilico:

 • Γιατί διαθέτει έμπειρα στελέχη με εξειδικευμένη τεχνογνωσία, επαγγελματική προσήλωση, και δημιουργικό χαρακτήρα
 • Γιατί αντιμετωπίζει τον κάθε πελάτη ξεχωριστά
 • Γιατί τα συστήματα που σχεδιάζει και αναπτύσσει χαρακτηρίζονται ως πραγματικά «εργαλεία διοίκησης» και διακρίνονται για την αποτελεσματικότητα τους, και την περιορισμένη γραφειοκρατία, αξιοποιώντας πλήρως της μηχανογραφικές εφαρμογές της εταιρείας
 • Γιατί η υποστήριξη των στελεχών της insilico στους πελάτες της είναι συνεχής και αδιάλειπτη και μετά από την λήψη του πιστοποιητικού