Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων

Η Insilico Consulting προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες στο τομέα της Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων & της Εκπαίδευσης.

Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν:

  • τη διαμεσολάβηση για την εξεύρεση εξειδικευμένων επιστημόνων και τεχνικών συμβούλων
  • την οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και τη διοργάνωση συνεδρίων.